Teljesítmény motivációs pályázat 2009

Bővebb információ...

Utolsó frissítés:

2015-04-08

 

NYERTES ENERGETIKAI PÁLYÁZAT

Budapest-Rákoscsaba Református Egyházközsége pályázatot nyújtott be az óvoda és az iskola épületén történő napelemes rendszer kiépítésére. Az iskola a Széchenyi 2020 program keretében 26,33 millió forint támogatásban részesült, mely támogatás a beruházás pénzügyi fedezetének 100 százalékát biztosította.
A pályázat célja, mely egyben az Európai Unió hosszú távú környezetvédelmi célja is, az energiafogyasztás, az energiapazarlás csökkentése, az energiahatékonyság növelése, az energiabiztonság megteremtése, a környezetvédelem.
Hosszas előkészítést követően 2014. novemberében megkezdődtek a munkálatok, és áramtermelő napelemes rendszer került fel az iskola tetőszerkezetére. 2015. januárjában befejeződött a beruházás, melynek köszönhetően az intézmény energiafogyasztása nagymértékben csökken, remélhetőleg költségmegtakarítást fog eredményezni, ugyanakkor minimálissá válik a környezetterhelés is.
A projekt hozzájárul az iskola környezettudatos, gazdaságos, környezetbarát működéséhez, mely ÖKO-iskolai szempontból is hasznos, hiszen ösztönözheti az iskolába járó tanulókat és rajtuk keresztül a családokat a szemléletváltásra, az újszerű műszaki megoldások elterjedésére.

Disszemináció: iskolai honlap, Tizenhetedik Online (2014. 11. 14.)

Csingérné Nagy Judit