Ökoiskola

Ökoiskola beszámoló
2017/2018 I. félév


Az idei tanév során másodszor nyertünk támogatást az MKNE által hirdetett és az IKEA Lakberendezési Kft által támogatott „Otthon az erdőben” pályázatán.

Ismertettem a tantestülettel és a tanulókkal a projekt tartalmi részét, és az általam javasolt megvalósítási terveket. Feslő tagozaton minden osztály megnézte a négy évvel ezelőtti projekt képes beszámolóját, felidéztük közös emlékeinket azokkal, akik akkor is részt vettek benne. A hetedik osztállyal novemberben sétát tettünk a patak parton, felmértük a terepet.

        

Sajnos most is találtunk szemetet, feljegyeztük azokat a területeket, amelyekre ráfér egy kis takarítás. A MKNE Otthon az erdőben nyitó rendezvényén átvett eszközöknek nagyon örültek a gyerekek.

                                                                             

Március 4-én egy kerületünkben található ökoiskolában regionális találkozó volt, ahol a kerület öko iskolái képviselőinek bemutathattam képes beszámoló formájában a projektet.

Április 3-án részt vettünk a Zöld XVII. nevű civil szervezet által szervezett Rákos- patak menti sétán, ahol Szendőfi Balázs mutatta be a patakban most is élő halfajokat. Itt egyúttal megismerkedtünk a csoport vezetőjével, Kozák Balázzsal is további kapcsolattartás céljából, valamint találkoztunk a kerületi környezetvédelmi bizottság tagjával, Rózsahegyi Péterrel. Megkérdeztem, tervezi-e az önkormányzat szemétgyűjtők kihelyezését a Rákos-patak rákoscsabai szakaszánál, ahol mi is szoktunk kirándulni, azt a választ kaptam, hogy nem, mert a szemétgyűjtők ürítése nem lenne megoldott, és inkább a „vidd haza  a szemeted”   „ne szemetelj” szokás elterjedése lenne üdvözítő. A terület számára is az lenne a legelőnyösebb, ha minél természetesebb  maradhatna.

Tavasszal az idő nem mindig kedvezett a patakparti sétáknak, így a benti ismeretgyűjtés, rendszerezés jutott feladatul néhány osztálynak. A 6. a osztály tagjai csoportmunkában feldolgozták a Rákos-patak madárvilágáról, magáról a patakról, valamint a kerületünkről szóló szövegrészeket és kérdéseket fogalmaztak meg belőle, hogy más osztályok ez alapján szövegértés feladatlapot kaphassanak.

           

 

Az itt élő növény és állatfajokból kigyűjtöttünk huszonnégyet, hat rendszertani csoportba rendeztük őket és fotók segítségével kártyákat készítettünk, ezekből kvartett és memória játék lett. A nyolcadikosok a fotók alapján rajzokat készítettek a kicsiknek, ezekből kifestő született. Készítettünk ugyanezen fajnevek felhasználásával szókeresőt, a hatodikosok  gyűjtőmunkája nyomán prezentáció is készült, a képeket és dokumentumokat feltöltöttük a projekt során nyert tabletre.

Amikor tehettük és az  idő is kegyes volt, folytattuk a hetedik a és b valamint a nyolcadik a és b osztályokkal patakparti sétáinkat, ezek során használtuk a természetességmérőt, kerestünk életnyomokat, határozókönyvek segítségével beazonosítottunk néhányat az itt előforduló növények közül. A bogárnézőke és a gyűjtődobozok valamint a távcsövek nagy sikert arattak.

  

Április 18-án a MKNE képviseletében Halácsy Ágnes és Mondok Zsuzsa tartott két órás terepi foglalkozást a hetedik a osztály számára. A gyerekek négy csoportban dolgozták fel a feladatlapokon szereplő információkat a Rákos –patakról, majd a legizgalmasabb rész jött: a gyakorlati feladatok, a víz fizikai tulajdonságait mérték (szín, átlátszóság, hőmérséklet, sebesség) A békafogás nem volt betervezve, de csak sikerült

    

 

A vízből merített mintában gerincteleneket kerestünk, ezeket mikroszkóp valamint határozólap segítségével próbáltuk beazonosítani, majd a víz nitrát tartalmát állapíthatták meg tesztcsík segítségével. Ágnes összefoglaló elemzést küldött javaslatot téve, hogyan vizsgálhatnánk tovább a patak állapotát, és bátorított, hogy keressük meg az önkormányzat illetékes szakembereit a továbbiakban.

Április 30-án az országos TeSzedd mozgalomhoz csatlakoztunk, ahogy a projektben vállaltuk, a patakpart egy szakaszát, a mi kis erdőnket megtisztítottuk és a gyűjtőhelyre vittük a szemetet, így lehetett megoldani, hogy azt el is szállítsák.  Dr. Füzesi Péter helyi képviselő szervezte az akciót, beszámoltunk arról, hogy találtunk egy illegális szemétlerakó helyszínt, megbeszéltük, hogy a mezőőri szolgálat fog minket keresni, a gyerekekkel megmutatjuk a tetthelyet.

 

Május 17-én a magyar Madártani Egyesület képviseletében Kincses László kalauzolt el minket madármegfigyelésre, képeket mutatott az itt élő madarakról, sorolta a fajneveket és szóra bírta a patak másik partján megbújó kuvikot  is a telefonjára felvett hang segítségével.

A projekt zárásaként elkészült képes beszámolót bemutattam a projektben részt vevőknek. Az elkészült dokumentációt, beszámolót eljuttatjuk a kerületi illetékesekhez, önkormányzathoz, képviselőhöz, civil szervezethez.

Végezetül szeretném megköszönni a projekt sikeréhez a szakmai segítséget a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek, az anyagi támogatást az IKEA Lakberendezési Kft-nek, iskolánk vezetésének hogy lehetővé tették a programok levezetését, kollégáimnak a támogatást, a  gyerekeknek a lelkesedést. Kozák Balázsnak a Zöld XVII. vezetőjének a további kapcsolatfelvétel lehetőségét, Rózsahegyi Péter kerületi képviselőnek a támogatást, Dr. Füzesi Péter képviselőnek az együttműködést, Szendőfi Balázsnak a szakmai segítséget, Kincses Lászlónak a lebilincselő előadást.

 

A 2015 / 2016-os tanévben megvalósult „ A mi kis erdőnk 2.” projekt iskolánk felső tagozatos tanulóinak részvételével valósult meg, a 2015 november – 2016 május 20. közötti időszakban, tanórán , és azok után, valamint hétvégén jártuk be a Rákos-patak rákoscsabai erdősávos szakaszát, felmérve a terület sajátosságait. A szakmai foglalkozásokon új víz vizsgálati módszerekkel ismerkedtünk, elsajátítottuk a kapott eszközök használatát, a madártani előadáson szintén fajismeretünk bővült, készítettünk növénygyűjteményt.

A projekt-fényképezőgép használata során sokan kaptak kedvet a fényképezéshez, lelkesen válogatták az elkészült képeket. Példaértékű volt a gyerekek összefogása a terület megtisztításakor. Együtt dolgoztak diákjaink osztályokon belüli csoportokban, de megvalósult az osztályok közötti együttműködés is.

Tablók készültek, szókereső, memória-játék, kvartett, kifestők, ezeket később is használhatjuk.

A projekt a patakparti terület megismerésén túl a kapcsolatépítésről is szólt, hiszen olyan szervezetek képviselőivel találkoztunk, akik a jövőben tehetnek a fás terület megóvása érdekében. A gyerekek ismeretszerzésben is rutinra tettek szert, megtapasztalhatták, hogyan lehet kapcsolatot építeni, kiket kell keresni helyi szinten, lakóhelyünkön, hogyan kell bejelenteni valamit az illetékes szerveknél.

Megkérdeztem a hetedikes osztályomat, hogy tetszett nekik a projekt, azt írták, hogy örültek az együtt töltött időnek, sokat tanultak az ott élő élővilágról, és mehetnénk picit többet. Ha rajtam múlik, gyerekek, így lesz.

 

Budapest, 2016. május 31.

Balázs Ágnes

projektfelelős

 Vissza a lap tetejére


 

2017/2018-as tanév

ÖKO-MUNKATERV

 

Időpont

 

Szeptember

 

 

 

 

 

 

 

Október

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

 

 

 

 

December

 

 

 

 

Tennivaló/ötlet

 

 

Öko-munkaterv elkészítése

Pályatakarítás beosztása, indítása

Séta a Merzse- mocsárnál, a Zöld XVII. Egyesület előadójával

Szelektív hulladékgyűjtők ellenőrzése, komposztáló esetleges cseréje

Takarítási Világnap ( szept. vége) TeSzedd ( szept. 15-17.)

ZöldDÖK alakuló gyűlés

Papírgyűjtés

 

Európai madármegfigyelő nap ( MME)

 

Elemgyűjtő nap

 

Állatok Világnapja-rajzverseny- DÖK

Állatbemutatók, Látogatás a Noé Állatotthonban

 

Madáretetők készítése

 

Madáretetők kihelyezése, madáretetés folyamatosan

Komposztálás

 

Elemgyűjtő nap

Európai Hulladékcsökkentési Hét   

 

 Adománygyűjtés ( Karácsony)

 Madáreleség készítés a napköziben

 

 

Madáretetés folyamatos

 

 Elemgyűjtő nap

Felelős, szervező/segítő

 

 

Öko-munkacsoport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osztályfőnökök

 

 

 Kántor Pál Zoltánné

ZöldDÖK

 

Lajos Tibor

Január

 

 

 

 

 

Madáretetés mindennap

Öko-faliújság frissítés

Elemgyűjtő nap

Természetismeret háziverseny 5. o -6. o.

 

ZöldDÖK

Február

 

 

 

 

 

 

 

Madáretetés mindennap

Madáreleség készítés a napköziben

 

Elemgyűjtő nap

Vizes élőhelyek napja

 

 

Március

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öko-munkacsoport-megbeszélés

 

Komposztáló edények ellenőrzése

Szelektív hulladékgyűjtés ellenőrzése

„Rügyek hete”fotópályázat, képek kiállítása

Elemgyűjtő nap

Tavaszi papírgyűjtés

Víz világnapja projektnap

 

 

 

 

 

Április

20-24.

 

Elemgyűjtő nap

Öko-hét :   vetélkedők

Fenntarthatósági témahét

Föld Napja

 

Május

10.

 

Madarak fák napja

 

Elemgyűjtő nap

 

 

június

 

Elemgyűjtő nap

Környezetvédelmi világnap

éves munka értékelése

 

 

Öko-munkacsoport tagjai

 

Budapest, 2017. szeptember 1.                                                              

Balázs Ágnes

 Vissza a lap tetejére


Éves beszámoló, 2016 / 2017

Erre a tanévre is elkészült az éves Öko-munkaterv, összhangban az iskola éves munkatervével, de úgy látom, hogy egyre nehezebb szeptembertől júniusig egy  tanévre előre jelezni a programokat, hiszen kapcsolataink folyamatosan alakulnak, akár a helyi, akár országos szervezetekkel, és szerencsére igen sok programlehetőség kínálkozik év közben. Röviden összefoglalom az év  eseményeit:

A tavalyi tanév során másodszor nyertünk támogatást az MKNE által hirdetett és az IKEA Lakberendezési Kft által támogatott „Otthon az erdőben” pályázatán. Az MKNE tagjainak szavazása során további 100 000 Ft-os támogatást kaptunk az IKEA-tól egy olyan kirándulás megvalósításához, amely során iskolánk tanulói egy közeli erdei iskola szakmai programján vehettek részt.A kirándulásra 2016. október 7-én került sor, a 4.a, 4.b és a 8. a osztályok részvételével, az utazáshoz buszt rendeltünk. A program megvalósításhoz a Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központ – Magosfa Alapítvány minősített erdei iskola programjai közül választottunk. Az oktatóközpont munkatársai szeretettel vártak minket.

                   

Szeptember végén takarítási világnapon az iskola környékén szedtünk szemetet, az év során a pályatakarítást igyekeztünk megvalósítani az osztályokkal.

Már ősszel elindultak a kirándulások, a nyolcadikosok főleg szombati napokon, havi szinten, majd februártól hetente voltak valahol, de nagyon eseménydús volt az alsó tagozatosok élete is. Az Állatok Világnapja alkalmából és az év során még egyszer tavasszal is sünökkel és a felelős állattartás szabályaival ismerkedhettek vendégeink segítségével.

 

Ősszel és tavasszal papírgyűjtés volt iskolánkban, és igyekszünk a papírfelhasználást is ésszerű keretek között tartani és az újrahasznosítás ajánlani.

November 12-én hulladékgazdálkodásról és komposztálásról szóló előadáson vettem részt a Herman Ottó Intézet szervezésében és Dr. Béres András segítségével értékes kiadványokhoz jutottunk.

Kántor Pál Zoltánné ebben az évben is szervezője és az osztályokkal megvalósítója volt a Hulladékcsökkentési Hétnek : „Hulladékból termék” kiállítása ősszel és tavasszal, az Öko-héten is nagy sikert aratott.

A madáretetés novembertől folyamatos volt, de sajnos ezen a télen széncinegéket nem láttam az etetőnél. Jövőre új etetőkre és etető helyekre lesz szükség. Sajnos a komposztálónk végleg tönkrement, ha lehet, ősszel újra kell gondolni a lehetőségeket ezügyben. A kisudvar fű borítása teljesen kikopott, a füvesítést mihamarabb el kell kezdeni, ez az iskolai szünetek idején valósulhat meg.

Februárban tagja lettem a Zöld XVII Környezetvédelmi Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesületnek, Kozák Balázs meghívására részt is vettünk a Merzse –mocsárhoz szervezett „Vizes  sétán

                     

 

A Víz világnapja alkalmából tanórákra szerveztem kis háziversenyt a felső tagozat összes osztályában  ,a negyedikesek pedig látogatást tettek a kőbányai víztározónál. A nyolcadikosokkal filmet forgattunk a Rákos-patakról, pályaművünket. és a készítőt, Wolf Pétert a 8. a osztályból  a Zöld XVII  Egyesület értékes ajándékkal díjazta.

Az Öko-Héten plakátok készültek Föld Napjára, sok időt töltöttünk a szabadban, tematikus napokon  ( vízvizsgálat a pataknál, talajvizsgálat , állat-és növényismereti séták) .

Április 28-án Dr. Béres András és munkatársai bemutatót és előadást tartottak a patak parton a víz élővilágáról és védelméről, a gyerekek nagyon élvezték, hogy testközelből vizsgálhatták, megérinthették az élőlényeket.

       

 

Év végén iskolánk hatvan tanulója erdei iskola programon vett részt június 6-10 között, Salgótarjánban, sok kirándulással, tartalmas programokkal.

A következő tanévben szeretném ha minél több közös program valósulna meg az említett szervezetekkel, valamint megoldást találni a felsorolt problémákra.

 

Budapest, 2017. június 15.                                        Balázs Ágnes

 Vissza a lap tetejére


Beszámoló

Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola

  A tavalyi tanév során másodszor nyertünk támogatást az MKNE által hirdetett és az IKEA Lakberendezési Kft által támogatott „Otthon az erdőben” pályázatán. Az MKNE tagjainak szavazása során további 100 000 Ft-os támogatást kaptunk az IKEA-tól egy olyan kirándulás megvalósításához, amely során iskolánk tanulói egy közeli erdei iskola szakmai programján vehettek részt.A kirándulásra 2016. október 7-én került sor, a 4.a, 4.b és a 8. a osztályok részvételével, az utazáshoz buszt rendeltünk. A program megvalósításhoz a Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központ – Magosfa Alapítvány minősített erdei iskola programjai közül választottunk. Az oktatóközpont munkatársai szeretettel vártak minket.

 

                  

 

A negyedikesek az egyik oktatóépületben terméseket vizsgáltak  és gubacsokat tanulmányoztak, ismerkedtek az erdő lakóival, majd a szabadban folytatták a programot. Hallatlanul élvezték a közös tevékenységeket, a „Bújj el a hiúz elől”, Tartsd meg a meleget” és makkgyűjtő játékot, érdeklődők és lelkesek voltak ezek során. A másik épületben a nyolcadikosok vettek részt az erdőismereti foglalkozáson, ahol koponyákat, agancsot, szarvat vizsgálhattak, mindenkinek elnyerte a tetszését az, hogy meg lehetett fogni és körbe adni a preparátumokat.

 

      

 

Az előadás témája még a nyomkeresés volt, be is vettük magunkat a gyönyörű őszi erdőbe. Életnyomokat kerestünk, megfigyeltünk növényeket, gombákat, eközben megbeszéltük a látottakat. Mire odaértünk, már napsütés várt minket a réten, Áron vezetésével populációdinamikai játékot tanulhattunk.

 

                   

 

A gyerekek örültek, hogy a szabadban mozoghatnak, és hogy egy játékos példán keresztül érthetik meg az egyik legfontosabb ökológiai folyamatot. Sajnos a délelőtt hamar elrepült, és ahogy megtudtam a gyerekektől, mindenkinek felejthetetlen élmény volt a közös program, fogalmazásaik, és a fényépek is őrzik ennek emlékét, egybehangzóan állították, hogy a közös utazás, együttlét, és az, hogy erdőben voltunk, ahol együtt-egymással csodálkozhattunk rá a világra, még varázslatosabbá tette ezt a napot. Várjuk a következő közös alkalmat, reméljük, ilyen és ehhez hasonló élményekben még lesz részük iskolánk tanulóinak.

 

Budapest, 2016. 10. 29.                                                                    Balázs Ágnes

 Vissza a lap tetejére


1. slide
2. slide
3. slide
4. slide
5. slide
6. slide
7. slide
8. slide
9. slide
10. slide
11. slide
12. slide
13. slide
14. slide
15. slide
16. slide
17. slide
18. slide
19. slide
20. slide
21. slide
22. slide
23. slide
24. slide
25. slide
26. slide
27. slide
28. slide
29. slide
30. slide
31. slide
32. slide
33. slide
34. slide
35. slide
36. slide
37. slide
38. slide

 

1. slide

2. slide
3. slide
4. slide
5. slide
6. slide
7. slide
8. slide
9. slide
10. slide
11. slide
12. slide
13. slide
14. slide
15. slide
16. slide
17. slide
18. slide
19. slide
20. slide
21. slide
22. slide
23. slide
24. slide
25. slide
26. slide
27. slide
28. slide
29. slide
30. slide

 Vissza a lap tetejére

Beszámoló     

Európai Hulladékcsökkentési  Hét  a Jókaiban      

Írta: Balázs Ágnes

 

E-mail-ben kapat a felhívást, vegyünk részt a programban, meg is kerestem a szervezőt, bejelentkeztem, még az őszi szünet előtt. Azt kérte, olvassam el a részletes anyagot és válasszunk ki egy programcsomagot, majd találjuk ki, hány osztály szeretne részt venni. Mindegyik ajánlat tetszett, mégis az újrahasznosítás mellett döntöttem, majd megkerestem az alsós kollégákat, ki szeretne részt venni  a programban, elolvasták a részletes leírást és jelentkezett a 2.a, a 3.a, a 3. b és a 4.a osztály.

Megkerestem  Ani nénit, a felsős technika tanárnőt, ő már szeptemberben szervezett Hulladékból termék kiállítást, a gyerekek nagy lelkesedéssel készítették a tárgyakat, ezekből kiállítást is szerveztünk.

A Hulladékcsökkentési Hétről és erről az akcióról a rendes heti hétfői értekezleten tájékoztattam a kollégákat. Mint minden évben, idén is szeptember 1-re elkészül az éves ökoiskola munkaterv, abban már szerepelt a szeptemberi Hulladékból termék  kiállítás. A jövőben jó lesz tudni az ilyen akciókról már augusztus végén, hogy az éves és  a honlapra kikerülő havi ütemtervben szerepelhessen, mivel elég sok minden zajlik egy adott időszakban egy iskolában.

Sajnos nem tudtam  menni a képzésre, de igyekeztem összegyűjteni mindent az akció sikeréhez.

A plakátokat később kaptuk meg, így készítettem „sajátot” a meglévő és a kapott szóróanyagok

segítségével. A kolléganők osztályait végigjárva elkezdtem fotózni a nyersanyagokat,íme:

hiszen már a hulladékcsökkentési hét előtt ismertettük a gyerekekkel a program lényegét. A legnagyobb kérdés a hulladék mérése volt. Kézműves osztályokat „fogtam ki” néhány tanítónő közölte hogy náluk eleve alig keletkezik egy nap hulladék, nézzem meg, mert a gyerekek az egyik osztályból nem járnak a büfébe, másrészt ami adódik ( papírhulladék, wc papír guriga, kartondoboz) azt felhasználják kézműveskedéskor, már régóta. Annak örültem, hogy már van jártasság. A másik nehézség az volt hogy azonnal meg kellett keresni a takarítónőket, hogy az adott osztályokban ne ürítsék ki a szemetest, majd mi megtesszük. Sajnos azon a héten változott az egyik takarítónő személye, így vele egy nap késéssel beszéltünk csak. A kis mérleg akkor érkezett meg amikor már az akció hete volt. Kicsit nehézkes volt napközben az egy mérleget eljuttatni mindenkihez.

Az akcióban részt vevő osztályok közül kettő az úgynevezett kisépületben van, így a fotózást nehezebben oldottam meg ott, mint a főépületben, ahol én is vagyok.

Ahogy megkaptam az előadás anyagát, szóltam az érintett osztályoknak, hogy fáradjanak majd a termembe, hogy előzetesen levetíthessem a pp-t. Az első nap úgy döntöttem ,hogy minden felsős osztálynak levetítem a pp-t természetismeret, biológia vagy földrajz órán, a téma fontosságára való tekintettel.  A 3. a osztály már néhány mintadarabbal érkezett, ők láthatók itt:

         

Egy kislány, Margaréta behozott néhány tárgyat hogy a többiek is kedvet kapjanak, otthon délutánonként a nagypapával együtt „ alkotnak”. A többiek elbűvölve nézték a tolltatrtót és a többi „cikket”

A 3. b-be leérve csodavilág fogadott, a terem minden polcát megtöltötték a saját készítésű, komoly, aprólékos munkát igénylő játékok, a képen egy babaszoba van, kartonból:

200 db vászontáska érkezett, de a rajzoláshoz szükséges filcek nem álltak rendelkezésre, a festék pedig nem elég ennyi táskához, így a 4. a osztályfőnöke, Mariann néni kitalálta, hoyg dekupázs technikával díszíti a vászontáskákat, íly módon:

 

táskafestés

 

A 3. a - ban folyamatosan készültek a tárgyak.

 

 

 

A 4. a-ban a gyerekek közölték, hogy inkább matricákat készítenek a kulacsokra, így jobban tetszett nekik, aprólékos munkával készültek a díszek.

 

 

A 7.a is lelkesen dekorálta a táskákat.

A felső tagozatosok közül a 6.a , a 6. b és a 7. a pörgette fel a kreativitását, a technika szertárba benyitva ez a kép fogadott:

 

És ezek a műalkotások:

 

                 

 

   

Az akció hete november 23-27-e volt, iskolánkban más programok is zserveződtek, 26-án délután Tudomány Napja vetélkedőn vettek részt a felsősök, november 27-én tanítás nélküli munkanap volt.

A hét elteltével összegeztük az eredményeket, tapasztalatot cseréltünk.

Megbeszéltük hogy szinte kivitelezhetetlen a hulladék mérése. Abban egyetértettünk, hog az akcióhoz több időre lenne szükség, a méréshez mindenképp.

A hatodikosok közül volt olyan gyermek, aki beépítette a ppt-n látottakat a víz-vízpart témazáró dolgozatba.

A negyedikesek közül valaki ki akart dobni egy műanyag poharat, mire a társa rászólt, hogy csak nem képzeli ,hogy le nem bomló műanyagot dob ki?!

A harmadikosok tanítója osztályfőnöke mesélte, hogy már tele van a terme az elkészült művekkel, valamint hogy a gyerekek kaptak kis dobozos üdítőt, megitták, majd szorongatták, és arra akérdésre hoyg miért nem dobjká ki azt válaszoltákpáran hoyg azon gondolkodnak, mit lehetne belőle csinálni.

Ez elgondolkodtató, hiszen gondoskodni kell a számukra elfogadható ,megnyugtató hulladék kezelésen. Változtathatnak majd fogyasztói szokásaikon,gyűjthetnek szelekíven, lehetnek majd tudatos vásárlók, akik felelősek lesznek környezetükért. Mondhatnám hogy majd lesznek, de nem mondom, mert már azok.

 

Budapest, 2015. december 9.

 Vissza a lap tetejére


Rákoscsabai Jókai mór Református Általános Iskola 

A pályázat tartalmi összefoglalása

 A projektterv részletes (maximum 3 oldal) leírása, melyben kitérnek az alábbiakra:
a) a projekt célja (magyarázva ennek indokoltságát is)
b) tervezett tevékenységek lépésről lépésre, helyszínek, felelősök, határidők, eszközigény megjelölésével (táblázatos formában)
c) a projekt zárása, tervezett produktuma/i
d) a projekt dokumentálásának tervezett módja/i
e) a projekt tervezett értékelésének módja
 „Mi kis erdőnk projekt 2.” 2012-ben nyertünk a  pályázaton és projektünk értelmében az iskola tanulóinak bevonásával vizsgálódtunk a Rákos-patak partján, az ott lévő fás területet kutatva. Várakozáson felül volt sikeres a program, aki akkor benne volt azóta is szívesen emlékszik rá.   Most, pár év elteltével szeretnénk újra felfedezni a területet, új tanulóinknak megmutatni a közel eső vizes élőhelyet. A projekt célja  a patakpart és az erdősáv kitakarítása lenne, az erdő életközösségének, helyi sajátosságainak bemutatása, öröm és bánat-térkép készítése, majd egy összefoglaló beszámoló eljuttatása a helyi önkormányzat szakembereinek valamint a jövőbeni lehetséges együttműködések, szemétszedések megszervezése. A projektre azért van szükség, hogy  a gyerekek megismerjék az életközösségek közül a patakpart erdősávját, állat-és növényvilágát, a takarításra  valamint az együttműködések megszervezésére azért, mert nemcsak a terület érzékeny az emberi hatásra, hanem az itt élők is  a terület állapotára, sokan járnak arra a gyerekek közül, érzékenyen érinti őket állapota. Tervezett tevékenységek:

Időpont

Tevékenység

Résztvevők, eszközök

Felelősök

2015. október

 A projekt ismertetése (értekezleten)

minden tanár résztvevővel, majd az alsós osztályfőnökök az osztályaikban ismertetik

 a projektet és elmondják a gyerekeknek, mi

történik majd hónapról hónapra

felső tagozaton én ismertetem.

Patakparti séta, lehetőleg osztályonként

akár tanórán belül, napközivel, délután

Az előző projekt képanyagának bemutatása ízelítőként, régi diákok megkeresése, akik részt vettek az akkori programban.

A patakparti séta során feladat: ismertetni a főbb fafajokat, felmérni, hogy  a  gyerekek mennyire ismerik a helyet, esetleg az itt előforduló állat-és növényfajokat. Fotókkal dokumentálják az állapotot, az esetleges szeméttelepeket kis térképen jelölik, szemétszedés.

 

1-4. osztály

felső tagozat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetességmérő

Élet szigete

 

osztályfőnökök

Balázs Ágnes

november

Az időjárás függvényében további séták tervezése

Levelek, termések gyűjtése

Madármegfigyelés

Fotók készítése  a környezet állapotáról

Az osztályok, illetve  képviselőik

Eszközök: kutatódoboz, távcső

osztályfőnökök

 

december

Tablókészítés. fotók, képek segítségével

„Nyugalomba  vonul a természet”

avagy hova lesznek az itt élő állatok?

Az osztályok tanulói

Eszközök: kartonpapír, olló, ragasztó, képek

Élet szigete

osztályfőnökök

régi diákok

2016. január

Pataktörténelem: az osztályok felkutatják a patakról szóló régi történeteket, helyi archívumból, idősek megkérdezésével, segítségével: milyen volt régen a patak és a patakapart.

Az osztályok tanulói Eszközök: helytörténeti gyűjtemény anyagai

osztályfőnökök

régi diákok, szülők

 

február

Vizes  élőhelyek napján sétát tehetnek a csoportok, fotóznak, az öröm és bánat térképen jelölik a változásokat.

Az osztályok tanulói

régi diákok

Eszközök: kutatódoboz,

távcső, fényképezőgép

osztályfőnökök

régi diákok

március

A víz világnapja köré szervezünk feladatokat: növényismert, állat-totó, vízminőség vizsgálat egyszerű eszközökkel

Az osztályok tanulói

Eszközök: kutatódoboz

fényképezőgép, öröm- bánat térkép

osztályfőnökök

régi diákok

április

Meghívott előadó ( MME ) segítségével teszünk sétát, a terület madárvilágáról kérdezősködünk.

Osztályonként le lehet vonulni a patakpartra, az öko-hét valamelyik napján és megfigyeléseket végezni, takarítani.

Az osztályok tanulói

Eszközök: fényképezőgép, távcső, öröm-bánat térkép

osztályfőnökök

régi diákok

május

Májusban a Madarak fák napja körül, azon a héten kiállítjuk az osztályok eddigi munkáit, tablókat fotókkal, ha film készül, azt is megnézzük, az osztályok öröm bánat térképeit értékeljük.

 

Osztályfőnökök, Osztályfőnökök,

A projekt zárása

 A beszámolót eljuttatjuk Rákosmente Önkormányzata környezetvédelmi bizottságához, illetve a helyi képviselőhöz.

 

Az osztályok tanulói

 

 

Osztályfőnökök, iskolavezetés

Dokumentálás. értékelés

A hónapok során készült fotókat összevetjük az előző projekt képeivel, készítünk egy „Akkor és most” kiállítást. A szemétszedésről folyamatosan képeket készítünk, összegző beszámolót írunk. Iskolaújságunkban minden hónapban cikk készül a projektről.

Tanáraink, tanulóink

Képviselők, meghívott vendégek

 

Utószó: Az előző projekt igen sikeres volt a megkezdett munkát most lehetne folytatni. Tavasszal a Te Szedd mozgalom keretében a helyi képviselőnk segítségével közös szemétszedést szerveztünk a temetőnél, képviselők, mezőőrök, cserkészek  és iskolánk tanulóinak részvételével. Másfél óra szemétszedés után a mi diákjaink kérdezték hogy mikor jövünk legközelebb és takarítjuk ki az egészet. A patak partnál ugyanígy tevékenykednénk, szorgalmaznánk szemétgyűjtők kihelyezését, mert azok, a vasútállomás kivételével közel s távol nincsenek.

Készítette: Balázs Ágnes

Budapest, 2015. október 14.

 Vissza a lap tetejére


1. slide
2. slide
3. slide
4. slide
5. slide
6. slide
7. slide
8. slide
9. slide
10. slide
11. slide
12. slide
13. slide
14. slide
15. slide
16. slide
17. slide
18. slide
19. slide
20. slide
21. slide
22. slide
23. slide
24. slide
25. slide
26. slide
27. slide
28. slide
29. slide
30. slide
31. slide
32. slide
33. slide
34. slide
35. slide
36. slide
37. slide
38. slide

 Vissza a lap tetejére


„A mi kis erdőnk” projekt - beszámoló

Még mielőtt a projekt elindult volna, február végén készítettem kedvcsinálónak néhány képet a gyerekek számára. Ismerték a patak parti területeket, többen jelentkeztek, hogy szívesen jönnének a kirándulásokra. A képeken látszik, hogy a természet jobbára még alszik, életnyomok mégis vannak.

 

    1.             2.              3.

 

  4.    5.

   6.          7.

 

 Vissza a lap tetejére

 


A diákönkormányzat és a ZöldDÖK  éves  munkaterve

2015/2016

IDŐPONT

ESEMÉNY        DÖK feladata

                                  ZöldDÖK

SZEPTEMBER

 Képviselők , felelősök választása

iskolaújság szeptemberi  szám

              képviselők , felelősök választása

 Pályatakarítás beosztása kerti szemle, szelektív gyűjtők beállítása

 

papírgyűjtés segítése

   „Hulladékból termék” kiállítás

 

Családi Nap

kertészkedés, rendezés                    Takarítási Világnap

 

Népmese napja-DÖK-ből zsűritag

                           elemgyűjtő nap

OKTÓBER

Iskolaújság írása

           Október  4. ÁllatokVilágnapja

 

 

Látogatás a Noé Állatotthonban  

 

 

 elemgyűjtő nap

 

 

 Madáretetés előkészítése

NOVEMBER

A magyar tudomány napja               

          elemgyűjtő nap

 

vetélkedő, meghívott előadó

 

 

Iskolaújság

 

 

 

          Madáretetés

DECEMBER

Iskolaújság

         Elemgyűjtő nap

 

 

 

 

 

         Madáretetés

 

 

    Természetismeret háziverseny

JANUÁR

Iskolanyitogatók

        Madáretetés

 

DÖK segítőkkel                                            

        Elemgyűjtő nap

 

 

 

 

Janikovszky vetélkedő

DÖK-ből zsűritag

Janikovszky vetélkedő

FEBRUÁR

Szülői értekezletek

       Madáretetés

 

Alsós farsang

                                   

 

DÖK segítők                                       

              

   Vizes élőhelyek napja

 

Iskolaújság      

Természetismeret háziverseny                

  Elemgyűjtő nap

MÁRCIUS

Iskolaújság        

     Madáretetés

 

 

     Víz Világnapja

 

 

    Elemgyűjtő nap

 

 

 

ÁPRILIS

 

    ÖKO-Hét

 

Fürge lábak                                        

     Föld Napja, vetélkedő

 

Papírgyűjtés

     Elemgyűjtő nap

 

Iskolaújság                                                

 

MÁJUS

KRESZ  vetélkedő                                    

    Madarak Fák Napja             

 

Iskolaújság                                             

Te Szedd

 

 

 Elemgyűjtő nap

 

 

 

JÚNIUS

Diákfórum   

 Elemgyűjtő nap

 

Iskolaújság                                

  Környezetvédelmi világnap

 

ballagás, évzáró

 

 

Szeptemberben, 9-én megtartjuk első alakuló ülésünket, melyre a felső tagozat diák képviselői t várom. Az eddigi hagyományoktól eltérően most nem szavaztak a gyerekek a diák képviselőkre, hanem a részvétel az osztály képviselői esetében önként vállat feladat.

Az első találkozáskor megbeszéljük és elfogadjuk az éves ütemtervet.

Minden hónapban összejövünk és megbeszéljük a hónap feladatait.

A diákönkormányzat tagjai vállalják, hogy hetente kiszámolják a felsős osztályok magatartás füzetbe írt órai magatartás átlagát, az eredményt hetente közzétesszük a faliújságon. Félévente a győztes osztály jutalma egy szabadnap.

A diákönkormányzat képviselők   segítenek az iskolaújság szerkesztésében, terjesztésében.

Vállalják, hogy  segítenek a különböző iskolai rendezvények lebonyolításában, a versenyek zsűrizésében.

A jelenlévők aláírásukkal tanúsítják, hogy elfogadták a munkatervet:

 

Budapest,  2015. szeptember 9.                              Balázs Ágnes

Vissza a lap tetejére


2015/2016-os tanév

ÖKO-MUNKATERV

Időpont

 

Szeptember

 

 

 

 

 

 

 

Október

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

 

 

 

December

 

 

 

 

Tennivaló/ötlet

 

 

Öko-munkaterv elkészítése

Pályatakarítás indítása

Szelektív hulladékgyűjtők, komposztáló ellenőrzése

Takarítási Világnap

ZöldDÖK alakuló gyűlés

 

 

Bakancsos túra

Hulladékból termék-kiállítás

papírgyűjtés

Családi Nap

 

 

 

 

Elemgyűjtő nap

 

 

Állatok Világnapja-rajzverseny- DÖK

 

Madáretetők kihelyezése

madáretetés folyamatosan

Komposztálás

 

Elemgyűjtő nap

Látogatás  a Noé Állatotthonba

Magyar Tudomány Napja vetélkedő

 

Madáretetés folyamatos

 

 

Felelős, szervező/segítő

 

 

Öko-munkacsoport

Balázs Ágnes

 

Lajos Tibor

Balázs Ágnes

 

 

 

Bátor Katalin

Kántor Pál Zoltánné

Krett Tibor

 

Ágotai Ferenc, Széll György, Bereczki Edith

Kiss Rózsa

alsós osztályfőnökök

 

 

 

Széll György-rajzverseny

Zsohárné Szenczy Lilianna

 

 

 

 

 

osztályfőnökök

Bátor katalin

 

Zsohárné Szenczy Lilianna

 

 

ZöldDÖK

 

Balázs Ágnes

 

Elemgyűjtő nap

 

Január

 

 

 

 

 

 

Madáretetés mindennap

Öko-faliújság frissítés

Elemgyűjtő nap

 

ZöldDÖK

Balázs Ágnes

Február

 

 

 

 

 

 

 

Madáretetés mindennap

Madáreleség készítés a napköziben

 

Elemgyűjtő nap

Vizes élőhelyek napja

Természetismeret háziverseny 5. o Természetismeret háziverseny 6.oszt

 

gyerekek, Petrics Mariann,Balázs Ágnes

 

 

Kiss Rózsa

Balázs Ágnes

 

Március

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öko-munkacsoport-megbeszélés

 

Komposztáló edények ellenőrzése

Szelektív hulladékgyűjtés ellenőrzése

„Rügyek hete”fotópályázat, képek kiállítása

Elemgyűjtő nap

Tavaszi papírgyűjtés

Víz világnapja projektnap

 

 

Petrics Mariann

Balázs Ágnes és a résztvevő gyerekek

 

Balázs Ágnes

 

Balázs Ágnes, osztályfőnökök

 

Ágotai Ferenc

Április

20-24.

 

Elemgyűjtő nap

Öko-hét, újratáska Rügyek és Gyökerek Egyesület

Föld Napja

 

Balázs Ágnes, Petrics Istvánné

Bátor Katalin

Május

10.

 

Madarak fák napja

 

Elemgyűjtő nap

 

dekoráció: év fája, év madara

Kiss Rózsa

 

június

 

Elemgyűjtő nap

Környezetvédelmi világnap

éves munka értékelése

 

 

Öko-munkacsoport tagjai

 

Budapest, 2015. szeptember 1.                                                              

Balázs Ágnes

Vissza a lap tetejére


Az elmúlt három év legfontosabb fejlesztései az ökoiskolai munka terén

2012-2015

 

Az ökoiskola cím elnyerése óta eltelt hat évben folyamatosan fejlődött intézményünk  ökoiskolai tevékenysége, kapcsolataink bővültek, lehetőségeink nőttek a környezeti nevelés megvalósítása terén.

A 2009-ben megkezdett fejlesztések eredményeit igyekeztünk megőrizni és a megkezdett úton évről évre haladni. Az iskola udvarán zöld szigetek kerültek kialakításra, amelyek megtörik a betonudvar egyhangúságát, és üde zöld foltokat eredményeznek. A fák tövéhez évente kerülnek évelő vagy hagymás lágyszárúak, itt a gyerekek gondozhatják a növényeket, ültethetnek, a szünetekben leülhetnek a növényeket körbevevő padokra.

Az iskola működtetése és minden munkavégzésünk során elsőrangú szempont az anyag-és energiatakarékosság. Az épület állaga megköveteli a folyamatos karbantartást. Legnagyobb fejlesztésünk a napelemek pályázati úton való beszerzése, azok felszereltetése volt, 2014 őszén.

 

Folyamatosan figyeljük az épületek állapotát, a gyerekek közül a ZöldDÖK tagjai rendszeresen az energia-őrjárat keretén belül feljegyzést készítenek az energiaforrások és fogyasztók mindennapos használatáról.

A belső terek is megújultak, a falakon a gyerekek képzőművészeti alkotásai láthatók.

A folyosókra szekrények kerültek, amelyekben a gyerekek nap közben személyes holmijukat tárolhatják. Kis asztal került a tanári szoba mellé, a folyosóra padok. Az egyik szertár helyiségben sószobát alakítottunk ki, ezt hamarosan már használhatják is a látogatók.

A konyhában vízszűrő-víztisztító berendezés került beszerelésre még 2014-ben.

Oktató nevelő munkánk fejlesztései közé tartozik az elmúlt években az interaktív táblák használata tanórákon és azokon kívül háziversenyek szervezésekor. A kollégák a mindennapokban, tanítás során interaktív tananyagot és internetet használhatnak.

A 2009/2010-es tanévtől minden évben ökoiskola munkaterv készül az év során aktuális feladatokkal, a megvalósítást segítő pedagógusok és határidők megnevezésével. Ez a munkaterv összhangban van a DÖK éves munkatervével és az intézmény éves munkatervével.

 Az iskola szűkebb környékét és sportpályánkat heti rendszerességgel előre beosztott rend szerint, megfelelő eszközökkel rendben tartják az osztályok. Ehhez a gumikesztyűt és a szemeteszsákokat a DÖK biztosítja.

 

 

2013 januárjában az előző ökoiskolai kritériumrendszerben vállalt ZöldDÖK is megalakult, önként jelentkező tanulók az alapítás óta minden tanév elején összegyűlnek, megválasztják diákvezetőiket, felelőseiket, és meghatározzák az éves feladataikat. A ZöldDÖK legnagyobb örömömre egyre többször javasol programokat a tagjai számára, a 2014/2015-ös tanévben már önállóan,önszerveződő módon intézték a madáretetést, a felelősök kijelölését, a beltéri növények folyamatos gondozását és  természetismeret valamint  a Föld Napja háziversenyeken múlhatatlan érdemeket szereztek a  versenyek előkészítésében, lebonyolításában, zsűrizésben. Sok esetben áldozatos munkájuk  a gyerekek számára példaértékű. A most szárnyait bontogató iskolaújságba már ők írják a természettudományos versenyek beszámolóit. Segítenek az öko-faliújság készítésében, karbantartásában, a jeles napokra való készülésben, az ekkor szervezett programokon részt vesznek.

 

 

2012-ben, januárban jelentkeztünk a PontVelem elemgyűjtő programba, azóta folyamatosan az élmezőnyben szerepel iskolánk.

Az elmúlt években jelentősen bővült kapcsolatrendszerünk. Rendszeresen figyeljük az Ökoiskola Hírlevelet, lehetőség szerint részt veszünk az itt közzétett pályázatokon, versenyeken.

Iskolai programjaink közül az év elején megrendezendő hagyományteremtő Családi napon a szülőkkel együtt szépítjük az iskolát, a gyerekek ezzel egy időben népi játékokkal ismerkednek. Fontosnak tartjuk, hogy a rendezvényeken, adventi készülődéskor rendezett kézműves foglalkozásokon, természetes anyagokkal dolgozzanak tanulóink. Évente tavasszal  az utolsó tanítási héten sor kerül a Hagyományőrző Napra hasonló szellemiségben.  Technika órákon kolléganőnk segítségével a gyerekek hulladékból újrahasznosítással tárgyakat készítenek, e kreatív művekből kis kiállítást is megtekinthettünk.

 

 

2010 decemberében meghívtuk a Rügyek és Gyökerek Egyesület néhány képviselőjét, megismertették az  „Újratáska” programmal a gyerekeket, akik meghallgatták az előadást majd lelkesen festettek maguknak szatyrokat.

 

 

Tanórán kívüli tevékenységeink lebonyolítására, iskolai sportnapok és egészségnapok helyszínéül szolgál kisudvarunk és az iskola műfüves pályája. Évente megrendezzük immár hagyományosnak mondható „Fürge lábak” ovis futóversenyünket, melyre szép számmal jelentkeznek a környékbeli óvodák.

Iskolánk tanulói szerencsésnek mondhatók, hiszen a testnevelés órákon, és a napköziben kimehetnek a közeli sportpályára mozogni, az órák közötti szüneteket az udvaron töltik.

Népszerű szabadidős tevékenység iskolánkban a kirándulás, a Bakancsos túraszakkör szűkebb és tágabb környezetünk látnivalóihoz tervez túrákat, elsősorban a budapesti  természetvédelmi oltalom alatt álló védett területeket illetve a Gödöllői Tájvédelmi Körzet túraútvonalait részesítjük előnyben.

 

 

2011. szeptember 23-án részt vettünk a Kutatók Éjszakája c. versenyen, majd megrendeztük iskolánkban az első Tudomány Napja című iskolai versenyt. Azóta minden évben novemberben háziversenyt rendezünk tudományos témában, meghívott előadók segítségével. 2014. novemberében egy fiatal magyar feltaláló ,Rátai Dániel mutatta be leonar3do nevű programját, melyet iskolánk be is szerzett az előadás után.

Évente részt veszünk az országos TeSzedd akcióban, idén tavasszal a Rákos mente Önkormányzat helyi képviselőjével közösen szervezzük a lakosság bevonásával közös a szemétszedést a közeli felhagyott temetőben és környékén.

Terveink között szerepel az iskolakert kialakítása, és rendszere gondozása.

Tanulóinkat és dolgozóinkat a környezetbarát közlekedési eszközök használatára buzdítjuk, az iskola udvarán biztonságos kerékpártartó áll rendelkezésre.

Nem feledkezünk meg a rászorulókról sem, immár hagyomány a kerületi  humanitárius ételosztásokon való részvétel,  a szegény sorsú családok gyermekeinek támogatása az  ingyenes étkeztetés bevezetésével, a konyhán nem marad étel, mert szétosztjuk z azt igénylő gyerekek között. Rendszeressé vált a használt ruha gyűjtés is, és ezek eljuttatása a rászoruló családoknak.

A jövőben szeretnénk megtartani eddig elért ökoiskolai eredményeinket és tovább folytatni a megkezdett munkát.

 

Budapest, 2015. április 22.                                          Balázs Ágnes

                                          

Vissza a lap tetejére


Ökoiskola

 

Az Ökoiskola Cím azon nevelési-oktatási intézmények elismerése, amelyek példamutatóan magas színvonalon, intézményi keretek között is átgondoltan, rendszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel. Az Örökös Ökoiskola címmel rendelkező iskolák bizonyítottan legalább 6 éve színvonalasan képviselik a fenntarthatóságra nevelés ügyét szűkebb, tágabb környezetünkben.

 

Az Ökoiskola Cím elérésével az Intézmény:

 

 • automatikusan csatlakozik a hazai Ökoiskola Hálózathoz, és így részesévé válhat a szervezeti tanulás, fejlődés folyamatának,
 • 3 évig használhatja az Ökoiskola logót,
 • rendszeres tájékoztatást kap az aktuális pályázati kiírásokról, szakmai hírekről, erdei iskolai lehetőségekről az Ökoiskola Hírlevélen keresztül,
 • cselekvési lehetőséget biztosít diákjainak környezetük megóvására, alakítására,
 • szélesebb körben vehet részt hazai és nemzetközi iskolai vagy környezeti nevelési hálózatok munkájában,
 • programjai finanszírozásához pályázati úton forrást teremthet.

 

Iskolánk ökoiskolai programjai, tevékenységei:

  • Éves ökoiskolai munkaterv készítése az öko-munkacsoport segítségével
  • Jeles napok ünneplése, plakátkészítés ( Vizes élőhelyek napja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák Napja)
  • Madáretetés folyamatosan a téli hónapokban
  • Szelektív hulladékgyűjtés szervezése
  • Pályatakarítás
  • Országos akciónapokon való részvétel ( Te Szedd)
  • Erdei iskolai programban való részvétel
  • Természetismeret háziversenyek és Föld Napja vetélkedő szervezése
  • Folyamatos kapcsolattartás a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel
  • „Otthon az erdőben” projekt megvalósítása ( második alkalommal)
  • Környezeti neveléssel kapcsolatos akciókban való részvétel ( Európai Hulladékcsökkentési Hét )
  • Előadók hívása környezeti nevelés témakörében
  • Öko-Hét szervezése, Újratáska program

  Vissza a lap tetejére


  Az intézmény ökoiskolai tevékenységének általános bemutatása

  Iskolánk 2009-ben nyerte el az ökoiskola címet. E megtisztelő cím birtokosaként fontos feladatok hárultak az iskola vezetőségére, dolgozóira és tanulóira egyaránt. Minden belső és külső kommunikációnknak, programunknak és nevelési munkánknak tükröznie kell az t az elhivatottságot a környezeti munka területén, amivel e címet kiérdemeljük.
  Az iskola arculata, az épület, az udvar átalakítása és a belső dekorációk tükrözik a fenntarthatóságra való nevelési törekvéseinket. A jeles napokon plakátok készülnek és kerülnek ki az öko-faliújságra.
  Az iskola főépülete régi építésű, folyamatos állagmegőrzésre van szükség,a nyílászárók cseréje és a világítótestek energiatakarékos izzókra való cseréje segíti az energiatakarékosabb fenntartást.
  Az iskolaudvaron évről-évre folyamatosan bővül az ültetett növények köre, a zöld szigetek üde színfoltjai a betonudvarnak.
  Legnagyobb fejlesztésünk a 2014-es sikeres napelem pályázat eredményeképpen a napelemek felszerelése,melyeket még rajtunk kívülálló okokból nem tudtunk beüzemelni.
  Az iskolában az év közben az összegyűlt papírt az évente kétszer megszervezett papírgyűjtésen adjuk le. Beneveztünk a Pontvelem elemgyűjtési akciójába, iskolánk előkelő helyen szerepel az országos listán.  Az udvaron elhelyezett komposztáló edények biztosítják, hogy a zöldhulladékot i s megfelelően kezelhessük.
  Oktató-nevelő munkánkban helyet kapnak  a helyi közösségi élethez kapcsolódó tevékenységek is,rendszeresen részt veszünk az Európai Autómentes nap kerületi rendezvényén. évente részt veszünk a TeSzedd országos akcióban is, legközelebb  a Rákosmente Önkormányzata képviselőivel közösen hirdetjük a szemétszedést.
  Igyekszünk példát mutatni a tanulóknak és az iskola környezetében élőknek környezetünk védelmére, az iskola környékét és a hozzánk tartozó sportpályát heti beosztás szerint takarítják az osztályok. A oktató-nevelő munka nem szorul be az épület falai közé, ugyanis mindennapi életünk része szabadban tartott foglalkozások megtartása.
  Az iskolaudvar zöld felületeinek, természetbarát anyagból készült játszóterének és a sportpályánk adta lehetőséget ki tudjuk aknázni a napközis munka, a testnevelés órák, valamint a sport-illetve hagyományőrző napok  megrendezésekor.
  A természet tanulmányozása tanteremben, iskolán kívül és a szabadban is folyik. A Bakancsos szakkör rendszeresen szervez túrákat, évente több évfolyam is részt vesz erdei iskola programokon, minden évben megrendezésre kerülnek az osztálykirándulások.
  Iskolánkban az öko-munkacsoport tagjai  is részt vesznek a minden tanév elején elkészülő ökoiskolai munkaterv elkészítésében. A munkaterv az intézmény honlapján elérhető.
  Az iskolai diákönkormányzat éves munkaterve szervesen illeszkedik az ökoiskola munkatervhez.
  A 2013 elején megalakult ZöldDÖK tagjai szervezik az iskolai energia őrjáratot, a dísznövények gondozását, a téli madáretetést és a környezetvédelmi témájú versenyek lebonyolítását, zsűrizését.
  A nevelőtestület tagjai érdeklődnek a fenntarthatósággal kapcsolatos programok, rendezvények iránt.Az iskola éves munkatervében és a havi ütemtervben is  megjelennek az ökoiskola tevékenységhez kapcsolódó programok, felelősökkel, határidőkkel.
  Minden évben megünnepeljük a jeles napokat, különös tekintettel a környezet-és természetvédelemmel összefüggőkre. Hagyománnyá vált, hogy tavasszal  a Föld Napja köré Öko-hetet szervezünk, meghívott előadóval, illetve gyakorlati foglalkozásokkal. E programok közé tartozik a szervezett tértakarítás,talaj-és vízminőség vizsgálat,növényültetés, plakátkésztés, újratáska foglalkozás.
  Évente megjelenik évkönyvünk,  ami  tanulóinkhoz is eljut, ebben a tanév elért eredményeit, híreit tesszük közzé. Fontos a szülőkkel való kapcsolat a közösség összetartó ereje, ősszel megrendezzük a Családi Napot iskolaszépítéssel, közös munkával. A rendezvényeinken, kézműves foglalkozásainkon igyekszünk természetes alapanyagokat használni. A konyhán az étkezés során megmaradó ételt a rászorulók kapják. Rendszeresen szervezünk ruhagyűjtő akciókat a szegényebb sorsú gyerekek részére.
  A helyi és az országos médiában is megjelenünk. Az iskola honlapja naprakész információkkal szolgál az érdeklődőknek.
  Kapcsolataink az ökoiskola cím elnyerésével folyamatosan bővülnek. Az Ökoiskola hálózat hírlevelét rendszeresen elolvassuk és az ott közzétett versenyeket, rendezvényeket, programokat, lehetőségeket hirdetjük és lehetőség szerint élünk velük.
  Civil szervezetekkel és helyi vállalkozókkal is kapcsolatban vagyunk, a jövőben tervünk e  kapcsolatok elmélyítése az ökoiskolai munka terén.

  Vissza a lap tetejére

   

Csengetési rend
1. óra 8:00-8:45
2. óra 9:00-9:45
3. óra 10:00-10:45
4. óra 11:00-11:45
5. óra 11:55-12:40
6. óra 12:50-13:35
7. óra 13:40-14:25Tisztelt Szülők!

A Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy adójuk 1%-val támogatták alapítványunkat! Támogatásukat továbbra szívesen fogadjuk:

Rákoscsabai Gyermek Alapítvány

1171 Bp., Szánthó Géza u. 60.

Adószám: 18154506-1-42

Bankszámlaszám: 11717009-20060628

Köszönettel: Polohányi Mihályné

Kuratórium elnöke

 
 
 

Utolsó frissítés: 2018-02-28