Teljesítmény motivációs pályázat 2009

Bővebb információ...

 

Utolsó frissítés:

2013-11-01

Egyházi osztályok napközis csoportjai

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól”

Példabeszédek könyve 22,6

Csoportunk életében meghatározó az a gondolat, hogy minden lépésünk Jézus Krisztust szolgálja. „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe” (1. Kor. 16, 14) tartja az írás. És ez a szeretet, nem egy homályos, oly sokat magyarázott, és félreértett fogalom. Ez a szeretet maga Jézus Krisztus. Tehát minden dolgunk Őérte és Őnéki történik. Ővele tanulunk, játszunk, éneklünk…  étkezünk, és még kezet is együtt mosunk.

A megfelelő módon történő nevelés, azaz ahogy a gyermek személyisége, képességei, életkori sajátosságai megkívánják. E cél megvalósításához kiváló terepet nyújtanak a minden napok. Fő tevékenységeink a leckeírás illetve a szabadidő hasznos, építő eltöltése.

A tanulmányi munkában a differenciált foglalkoztatás biztosítja az egyéni képességek figyelembe vételét. A házi feladat elvégzésén túl konkrét feladatok megoldásához tartozó tanulási technikákat sajátítanak el a gyerekek. A hagyományos, befogadó módszerek mellett alkotó módon is folyik az ismeretek elsajátítása. Mindez az intellektuális képességek mellett a szocializációt, az együttműködő képességet támogatja, valamint az önbizalmat növeli.

A szabadidőt kulturális, technikai, sport és játék tevékenységek töltik ki. A kulturális tevékenységeket az éneklés, a bibliai- és gyermekversek illetve mese olvasása, az egyes ünnepekkel, világ- és emléknapokkal való ismerkedés adják. A technikai tevékenységeket főként a kulturálishoz kapcsolva papír- fonal- és textilmunkák, festés, gyöngy és drót technika és más egyéb kreatív munkák teszik ki. A játék és sport tevékenységekben helyt kapnak a fogó-, ugró-, szökdelő-, csapat-, nagymozgásos… stb. játékok, amelyek a délelőtti terhelés levezetése céljából a változatos mozgás lehetőségét kínálják. Ez okból is gyakran látogatunk a szomszédos játszótérre, műfüves focipályára, kosarazni az iskola udvarán és a sportpályán is van lehetőségünk, téli időszakban a tornaterembe is jártunk idáig heti egy alkalommal.

A komplex foglalkoztatással szeretnénk megvalósítani a megfelelő nevelést, melynek a gyermek alkotó résztvevője. Hogyan szolgálja mindez Megváltónkat?
Az éneklés, egy szép alkotás, a szabályok betartása játék, foci közben, a pontosan elvégzett matematika példa, az együttműködés… mind Őt dicsérik. A nevelésben ennél megfelelőbbet keresve sem találnánk. Ez a legjobb, ez elvihető a felnőttkorba.

Vissza az oldal tetejére


Önkormányzati osztályok napközis csoportjai

A napközi a "dolgozó szülők általános iskolás gyermekeinek tanórán kívüli sokoldalú fejlesztésére, nevelésére létrehozott intézmény". A mi esetünkben csoportról/csoportokról lehet beszélni, hiszen a napközi az iskola keretein belül működik.

A napközi célja:

1. Egészséges életmódra nevelés:
Sajátítsák el és gyakorolják az egészséges, kulturált életmód szokásait.
Feladatai:

 • Figyelemfejlesztő játékok beiktatása a napi feladatok közé.
 • Az egészség- és balesetvédel mi szokások minden napi alkalmazása és időszakos meg beszélése.
 • Kötetlen játék, mozgás biztosítása, lehetővé tétele a szabad levegőn. A tanulás előtt rendelkezésre álló szabadidő eltöltése a szabadban.
 • Lehetőség biztosítása a testápolási, higiéniai és étkezési szokások mindennapi alkalmazására.

2. Önálló tanulásra nevelés:
Az önálló tanulás célja, hogy valamennyi gyermek képességének megfelelő szinten készítse el feladatait. El kell érnünk még, hogy a tanulók saját adottságaiknak   szinten önállókká váljanak a tanulásban, kellő feladattudatuk alakuljon ki. A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont a tanulók egészséges terhelése, fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelés.
Feladatai:

 • A munkafegyelem kialakítása.
 •  A tanulási kedv felkeltése és ébrentartása.
 •  Fokozzuk az egyéni tanulásban az önállóságot.

 3. Közösségi élet:
A gyerekekre való odafigyelés nem lankadhat. A tanulók igénylik is meg nem is az irányítást a programok tervezésében, szervezésében. A tantermi tevékenység szervezésében igénylik az irányítást, míg az udvari játéknál nem. Ez azért is jó, mert igénylik a részleges függetlenséget, ami pedagógiai felügyelet alatt a szocializáció további fejlődését segíti.
- Legyenek képesek társas kapcsolataik kialakítására.
Feladatai:

 • Mások türelmes meghallgatása.
 •  Önuralomra nevelés.
 •  Az értékelési rendszer közös kialakítása, szükség szerinti módosítása.
 •  Az együvé tartozást erősítő hagyományok ápolása, fejlesztése, új hagyományok kialakítása.

 4. Személyiségfejlesztés:
A játék személyiségfejlesztő, közösséget formáló hatása rohanó és elgépiesedő világunkban sajnos háttérbe szorult. Ez különösen feltűnt a fiatalabb korosztálynál. Sajnos egyre kevesebb gyermekkel játszanak otthon szülei, testvérei. Ezért kiemelkedően fontos feladatnak tartom, hogy a lehető legtöbb időt töltsünk játékkal.
A gyermekek legyenek képesek szabadidejük személyiségfejlesztő, önálló felhasználására.
Feladatai:

 • Adjunk lehetőséget pihenésre, regenerálódásra.
 • Biztosítsunk időt többféle és különböző jellegű szabadidő-tevékenységek eltöltésére.
 • Járuljunk hozzá a sokoldalú, kitartó tevékenykedés képességének kibontakozásához.

Vissza az oldal tetejére


A napközi képekben

Ebéd

Ebéd
Ebéd
Ebéd
Ebéd
Ebéd
Ebéd
Ebéd
Ebéd
Ebéd
Ebéd
 

Tanulás

Tanulás
Tanulás
Tanulás
Tanulás
Tanulás
 

Társas játék és kézműves foglalkozás

Kézműves
Kézműves
Kézműves
Kézműves
Kézműves
Kézműves
Kézműves
Kézműves
Kézműves
Kézműves
Kézműves
Kézműves
Kézműves
 

Udvaron

Udvaron
Udvaron
Udvaron
Udvaron
Udvaron
Udvaron
Udvaron
Udvaron
 

Vissza az oldal tetejére