Teljesítmény motivációs pályázat 2009

Bővebb információ...

 

Utolsó frissítés:

2015-09-24

Magunkról

Iskolánk a kerület legrégibb oktatási intézményeként 1762 júniusa óta működik Rákoscsaba csendes, forgalomtól védett környezetében, s szolgálja alázattal, szeretettel a tanulóifjúságot. Intézményünk eddigi életében változás történt, 2011. augusztus 31-től fenntartónk a Rákoscsabai Református Egyházközség lett.

Református egyházi intézményként valljuk, hogy az a gyermek, aki zsenge korától a Szentíráson, a népdalokon, családja és nemzete történelmén nő fel, lelkében megerősödik és ellent tud állni a mai társadalom válságjelenségeinek.

Tanulóink zöme a kertes övezetből érkezik, bár az utóbbi években szaporodik az agglomeráció távolabbi részeiről beiratkozó tanulók száma, felfedezve a kisiskolákra jellemző nyugalmas és családias légkör jelentőségét, a gyerekekkel való harmonikus kontaktus kialakításának lehetőségét, személyiségformáló erejét, gyermekközpontú szemléletét. Környezettudatos nevelésünk elismeréseként ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címmel büszkélkedhetünk.

A tanítás két épületben zajlik.

Az étkezést a kisépülethez tartozó ebédlőben bonyolítjuk le, és egészséges ételeket árusító büfé is várja diákjainkat.

Az oktató-nevelő munkát korszerű informatikatermek, könyvtár, tornaterem, sportpálya, műfüves pálya, játszótér, interaktív táblák is szolgálják.

Pedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek a differenciálásra, a képességek egyéni kibontakoztatására, a tehetséggondozásra, a versenyekre való felkészítésre, a személyiség és közösségfejlesztésre tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt.

A délutáni tehetséggondozó szakkörök jó hangulatban, a gyermekek érdeklődési körére épülve, formálják a tanulók személyiségét, kreativitását, együttműködési készségét.

A hagyományápolás terén már eddig is sokat tettünk, jó kezdeményezéseinket folytatjuk tovább, és folyamatosan bővítjük kínálatunkat is. Számos rendezvényt, programot szervezünk és rendezünk meg: Jókai-nap, egészségnap, sportnap, múzeum- és színházlátogatások, kézműves foglalkozások, egész napos kirándulások nemzeti ünnepeink alkalmából, családi nap, hagyományőrző nap, jótékonysági koncert.

 • Informatika
  Gyorsan fejlődő világunkban egyre nagyobb szerep jut az informatikának, ezért már első osztálytól alapozó jelleggel kezdjük az ismerkedést a számítógéppel. A 2.-8. osztályokban heti 1-2 órában az informatika oktatás tovább folytatódik.
 • Szorobán
  1-4. osztályban meghatározott óraszámban a szorobán eszközzel való számolást tanítjuk az ügyes, jó logikai érzékkel rendelkező tanulóknak. Az eszköz a logikai gondolkodást fejleszti, segíti a fejszámolást, figyelemösszpontosításra nevel és könnyebbé teszi az alapműveletek elsajátítását.
 • Idegen nyelv
  1-3. osztálytól a – felmerülő szülői igények szerint – szakköri keretben biztosítjuk a játékos nyelvtanulást. 4. osztálytól csoportbontásban tanítjuk az angol és német nyelvet.
 • Néptánc, népi hagyományok, mesterségek
  Órarendi keretben a néptánc alapjaival ismerkednek a gyerekek, melynek célja a zenei, ritmikai képesség, a térérzékelés, a testtartás, az állóképesség és a mozgáskoordináció fejlesztése mellett a népi kultúra átadása, nemzeti értékeink, hagyományaink ápolása.

„Neveld a gyermeket  a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Példabeszédek 22,6

Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat és a kedves Szülőket,
akik szívesen csatlakoznak iskolánk közösségéhez.