A RÁKOSCSABAI JÓKAI MÓR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 11/1994. (VI.8.) MKM RENDELET 10. SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE HOZZÁRENDELVE A TANTÁRGYFELOSZTÁSHOZ

 

 

ALSÓ TAGOZAT

 

VÉGZETTSÉG

TOVÁBBI SZAKKÉPESÍTÉS

TANÍTOTT TANTÁRGYAK

tanító

ember és társadalom műv. ter.

3. évfolyam

tanító

magyar műv. ter.

2. évfolyam

tanító

vizuális kultúra műv. ter.

4. évfolyam

tanító

magyar műv. ter.

4. évfolyam

tanító

magyar műv. ter.

3. évfolyam

tanító

magyar műv. ter.

5. évfolyam

tanító

technika szakkollégium

1. évfolyam

tanító

közművelődés szakkollégium, informatika műv. ter.,
közoktatás-vezető

1., 2., 3., 4. évfolyam

6. évf. magyar

 

 

FELSŐ TAGOZAT

VÉGZETTSÉG

TOVÁBBI SZAKKÉPESÍTÉS

TANÍTOTT TANTÁRGYAK

tanár/főiskola

magyar-történelem-közoktatásvezető szak

magyar 5. és 8. évfolyam

tanár/egyetem

történelem szak, bölcsész
közoktatás-vezető

történelem, etika 8. évfolyam

tanár/főiskola

magyar

magyar 6-7. évfolyam

tanár/főiskola történelem-angol történelem 5-6-7 évf.
etika 6 és 7 évf.
angol 4,5,7 és 8.évf.

tanár/főiskola

matematika-fizika szak

matematika 5-8. évfolyam

tanár/főiskola

fizika szak

fizika 7-8. évfolyam

tanár/egyetem

matematika-informatika szak

matematika 7. évfolyam, informatika 2-8. évfolyam

tanár/főiskola,

egyetem

orosz-történelem szak,

történelem szak, fejlesztő pedagógia

fejlesztés

tanár/főiskola

angol szak

angol 4-8. évfolyam

tanár/főiskola

biológia-földrajz-környezetvédelem szak

természetismeret 5-6. évfolyam, biológia 7-8. évfolyam,
földrajz 7-8. évfolyam

tanár/főiskola

orosz-történelem-német szak

4-8. évfolyam német, 7. évfolyam történelem

tanár/főiskola

testnevelés szak

testnevelés 5-8. évfolyam

tanár/főiskola

technika szak

technika 5-8. évfolyam

tanár/főiskola

ének-zene szak

ének 5-8. évfolyam

tanár/főiskola

biológia-gyakorlati foglalkozás szak

6. évfolyam + napközi

tanár/főiskola

rajz szak

1 és 5-8. évfolyam napközi

tanár/főiskola/egyetem

kémia szak

kémia 7-8. évfolyam

 

 

SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUSOK SZÁMA: 3 fő

Pedagógus II. 1 fő

 

 

2. AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁT SEGÍTŐK SZÁMA, FELADATKÖRE

 

1 fő gazdasági vezető

1 fő iskolatitkár

1 fő rendszergazda

2 fő konyhai dolgozó

1 fő gondnok

3 fő takarító

 

 

3. HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI

 

 

A házi feladatok adásakor figyelembe kell venni az átlagos képességű, átlagos felkészültségű tanuló napi iskolai terhelhetőségét. A tanuló a hét minden munkanapján kaphat írásbeli és szóbeli házi feladatot.

Hétvégére és pihenőnapokra külön házi feladatot nem adunk. A törvényben meghatározott szünetekre nem adunk kötelező házi feladatokat.

 

Az iskolai dolgozatok szabályai

Az egyes témák után témazáró dolgozatokat íratunk, melyek értékelése pontozásos módon történik. Naponta két témazárónál többet nem íratunk, azt is minimum két órával előtte bejelentjük. Az írásbeli és szóbeli feleletek napi számát nem korlátozzuk. Az írásbeli dolgozatok feleletjegyként szerepelnek.

 

 

4. AZ ISKOLAI TANÉV RENDJE

 

A tanítási napok száma: 182 nap

Első tanítási nap:        2016. szeptember 1.

Utolsó tanítási nap:    2017. június 15.

 

Első félév vége:          2017. január 20.

A félévi értesítők kiosztása: 2017. január 27.

 

Őszi szünet:                2016. november 2-4.

Téli szünet:                 2016. december 21-2017. január 2.

Tavaszi szünet:           2017. április 13-18.

 

Kompetenciamérés: (4., 6., 8. évfolyam)       2017. május 24.

 

Tanítás nélküli 5 munkanap

 

Pedagógiai Nap          2016. november

Karácsony                  2016. december

Diákfórum                  2017. február

Jókai Nap                   2017. június

Hagyományőrző Nap 2017. június

 

5. ISKOLAI OSZTÁLYOK SZÁMA, A TANULÓK LÉTSZÁMA AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN

 

OSZTÁLYOK

LÉTSZÁMOK

1. A

21 fő

2. A

22 fő

3. A

16 fő

3. B

13 fő

4. A

16 fő

4. B

13 fő

5. A

29 fő

6. A

10 fő

6. B

16 fő

7. A

16 fő

7. B

14 fő

8. A

21 fő

8. B

13 fő

 

Csengetési rend
1. óra 8:00-8:45
2. óra 9:00-9:45
3. óra 10:00-10:45
4. óra 11:00-11:45
5. óra 11:55-12:40
6. óra 12:50-13:35
7. óra 13:40-14:25Tisztelt Szülők!

A Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy adójuk 1%-val támogatták alapítványunkat! Támogatásukat továbbra szívesen fogadjuk:

Rákoscsabai Gyermek Alapítvány

1171 Bp., Szánthó Géza u. 60.

Adószám: 18154506-1-42

Bankszámlaszám: 11717009-20060628

Köszönettel: Polohányi Mihályné

Kuratórium elnöke

 
 
 

Utolsó frissítés: 2017-10-30