Áldás, békesség!

Szeretetettel köszöntöm a Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola honlapján!

2011-ben alapított 8 évfolyamos református általános iskola vagyunk, amely nyitott más keresztyén felekezetek felé.

Vezérigénk:
"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!" /Példabeszédek könyve 22:6./

Célunk, hogy a család által ránk bízott gyermekekből - a szülőkkel együttműködve - jellemes, művelt keresztyén fiatalokat neveljünk, akik megtalálják helyüket és feladatukat a társadalomban.

Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy intézményünk családias, szeretetteljes légkörében a szülők gyermekeiket biztonságban tudhassák, valamint számukra színvonalas oktatást biztosítsunk. A református tanulókat egyházunk hitvalló tagjaivá, a nem református tanulókat - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett - saját felekezetük és a Református Egyház értékeinek megbecsülésére neveljük. Valljuk, hogy az iskolának használható tudást kell átadnia, amihez olyan készségeket, képességeket kell fejleszteni, amellyel a tanulók tudnak alkalmazkodni a gyorsan változó világhoz. Ebben fontos szempont a jogok tiszteletben tartása mellett a kötelességek teljesítése. Elvárjuk tanulóinktól, hogy cselekedeteikért vállalják a felelősséget, viselkedésükkel feleljenek meg az iskola által képviselt értékrendnek. Mivel a szülők egyik alapvető elvárása gyermekük iskolába kerülésekor az, hogy a hat vagy nyolc osztály elvégzése után megfelelő helyen tanuljon tovább, ezért célunk, hogy az iskolában megszerzett tudás megfelelő alap legyen a továbbhaladáshoz. Kérem, ismerje meg iskolánkat!

Gazdag László
igazgató

 

Csengetési rend
1. óra 8:00-8:45
2. óra 9:00-9:45
3. óra 10:00-10:45
4. óra 11:00-11:45
5. óra 11:55-12:40
6. óra 12:50-13:35
7. óra 13:40-14:25Tisztelt Szülők!

A Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy adójuk 1%-val támogatták alapítványunkat! Támogatásukat továbbra szívesen fogadjuk:

Rákoscsabai Gyermek Alapítvány

1171 Bp., Szánthó Géza u. 60.

Adószám: 18154506-1-42

Bankszámlaszám: 11717009-20060628

Köszönettel: Polohányi Mihályné

Kuratórium elnöke

 
 
 

Utolsó frissítés: 2017-11-04