Teljesítmény motivációs pályázat 2009

Bővebb információ...

 

Utolsó frissítés:

2013-11-01

Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Összeg: 778600 ft

Pályázati szám: BGA-12-HA-01-0780

 

Erdély népművészete egy református iskola szemével

Ideje: 2012. november 9-11.

 

Projektünk blog oldala: http://hatartalanul-jokai.webnode.hu/

 

HATÁRTALANUL ERDÉLYBE

 

November második hetében a Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola hetedik osztályos tanulói Erdélybe látogattak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul címmel meghirdetett pályázat nyerteseként.

Az indulást lázas készülődés előzte meg: a diákok gyűjtőmunkát végeztek, majd rendhagyó történelem és földrajz óra keretében ismerkedtek meg Erdély történelmével, társadalmával valamint népszokásaival.

A kirándulás fő célja az volt, hogy a diákok megismerjék Kalotaszeg környékének történelmi hagyományait, református múltját, valamint Nagyvárad és Kolozsvár történelmi kapcsolódását Magyarországgal.

Első utunk a mártír jegyzőről, Szacsvay Imréről elnevezett nagyváradi iskolába vezetett, ahol a tanulók egy csoportja rövid műsorral kedveskedett nekünk. Látogatásunkat a Bihari Napló című lap is megörökítette. A városban megtekintettük a székesegyházat, valamint Szent László történetének is nyomába eredtünk.

A továbbiakban Kalotaszeg népművészetével ismerkedtünk meg: Bánffyhunyad, Magyarvalkó és Kalotaszentkirály látnivalói és református templomai voltak úticélunk állomásai.

Kalotaszentkirályi szállásadónk körbe vezette a kis csapatot a helyi templomban, rövid műsor keretében koszorúztuk meg Ady Endre emlékművét az alatt a hársfa alatt, ahol a költő a Kalota partján című versét írta a népviseletben, templomból hazafelé vonuló helyiekről.

Második napunk nagy részét Kolozsváron töltöttük. Nagy lelkesedéssel másztuk meg a fellegvárhoz vezető lépcsősort, és álmélkodással csodáltuk Mátyás király monumentális lovasszobrát is. Meglátogattuk Mátyás szülőházát, majd a Házsongárdi temetőben róttuk le tiszteletünket olyan neves magyar hírességek fejfáinál, mint Apáczai Csere János és Kós Károly.

A napot fafaragással, illetve helyi fiatalok által szervezett táncházzal zártuk, ahol a kalotaszegi néptánc alapjaival ismerkedhettünk meg.

A Magyarországra vezető utat sem töltöttük tétlenül: Mérán egy tájházban idézte fel számunkra a helyi szokásokat falubéli előadónk. Innen a református templomhoz siettünk, ahol az istentiszteletre igyekvő idősebb asszonyok mintegy szemléltető oktatást nyújtottak a helyi népviseletből. Ezután Magyarvistán egy helyi kőfaragó mesternél tettünk látogatást, ahol ki is próbálhattuk a mesterség alapjait.  Folytatva utunkat Körösfőn megkoszorúztuk Vasvári Pál emlékművét is, akinek kopjafája kalotaszentkirályi szállásadónk Vincze Kecskés István fafaragását dicséri. Nagyvárad felé közeledve pedig Élesden egy gyermekotthonba vittünk ajándékokat. A gyerekek nagy szeretettel fogadtak minket, hamar összemelegedett a határ két oldalán élő magyar gyermekek csoportja.

A buszon játékos feladatlapok kitöltésével adtak számot hetedikeseink az ismereteikről.

Némileg fáradtan, de annál több élménnyel érkeztünk haza. Az eseménysorozat azonban ezzel még nem ért véget: esszék, beszámolók írása és rendhagyó irodalom óra vár még a gyerekekre az elkövetkezendő hetekben. Élménybeszámolót tartunk a hatodikosoknak is, kedvet csinálva ezzel arra, hogy a hagyományteremtő pályázaton való részvétellel ők is megismerhessék majd a határon túl élő magyarok történelmét, történeteit és szokásait.

                                                                                 

                                                                                  Bérczes Rita


 

Készítette: Pergel Dávid, Tarjáni Norbert, Horváth Henrik fotó

                   Simon Fruzsina, Simon Zsanett, Déri Ágnes, Horváth Alexandra, Takács Anna szöveg

 

Útinapló

 

  1. nap : 2012. november 9.

 

 

Nagyon korán kellett kelnünk, hiszen hajnali 4 óra 40-re jött a busz a suli elé. Bár mindenki álmos volt, hangulatunk jó volt. A határnál többen is aggódtak, mivel sohasem jártak még külföldön. A hosszú út után végre megálltunk az első állomásnál. Ez a Szacsvay Imre Általános Iskola, Nagyváradon.

 

   Az iskola

 

 

Pásztor Gabriella igazgatónő bemutatta iskoláját, végigvezetett minket a folyosón, benéztünk egy 8. osztályos matek órára.

 

  A matek óra

 

 

 Az iskola színjátszó csoportja pedig egy műsorral kedveskedett nekünk, mely a mártír jegyző alakját és korát idézte. Megvendégeltek minket, mi pedig átadtuk a magyar nyelvű könyveket és az általunk készített barátság-karkötőket, melyeket technika órán fontunk a magyar diákok számára.

 

                                                                                          

 

  A szereplők

 

 

 

  Az igazgatónő

 

 

Az iskolában a Bihari Napló munkatársának adott interjút Norbi és Dávid.

 

Végre megérkezett idegenvezetőnk is, Sebestyén Zita néni.

 

  Zita nénivel a Sebes- Kőrös partján

 

Sétálni indultunk a Sebes-Kőrös partján elterülő városba, fényképeket készítettünk a különböző templomokról. A Szent László Katolikus Templom mennyezetén megcsodáltuk László  király hőstetteit.


 

 

 Szent László Templom

 

 

Sétánk során megtekintettük a Holdas templomot, az Állami Színház épületét, majd egy különleges szoborcsoportot, mely a Holnapos költőket ábrázolja. Ady Endrét, Juhász Gyulát is.

 

  Szoborcsoport

 

Busszal néhány perc múlva megérkeztünk a Katolikus Székesegyház bejáratához. Legnagyobb meglepetés akkor ért minket, mikor beléptünk. A hatalmas épületben csendben végig hallgattuk a tájékoztatást, majd a Szent László Múzeumot tekintettük meg. Az egyháztörténeti kiállítás legérdekesebb része László hermája volt , valamint az ereklyetartóban lévő koponyacsont darab.

 

 

  A templom belseje

 

   Szent László hermája

 

Idegenvezetőnk elmondta, hogy a Kanonok sorban magasrangú papok laktak és a Püspöki Palotának annyi ablaka van, ahány nap van egy évben.

 

    

 

Utunkat a Királyhágó felé vettük. Rövid pihenő után Bánffyhunyad református templomát néztük meg. Megkoszorúztuk a templomkertben a Magyar Hősök Emlék-kövét.

 

A koszorúzás pillanatai

    

 

Kicsit elfáradtunk már, de még Magyarvalkón is megnéztünk egy református templomot, amelyet kettős fallal vett körül Rákóczi György. Arra nem is számítottunk, hogy a sötétben kell felmásznunk a falu feletti dombra, a 9 km-es zötykölődés után. Festett ajtókon léptünk be. A lelkész úr kedvesen fogadott minket, mesélt a templom alatt lévő titkos helyről is. A „tatárfej” történetét is megtudhattuk.  A szószéket varrottasok díszítették. Megnézhettük az orgonát.

 

  A templom belseje

 

Kalotaszentkirályon a Püspök Panzióban volt a fiúk és a pedagógusok szállása, a lányoké pedig a Kecskés Kúriában. Szállásadónk, Vincze Kecskés István meleg vacsorával várt minket.

 

  A szállás

 

 

  1. nap : 2012. november 10.

Kalotaszentkirályon töltöttük a délelőtt egy részét. A finom reggeli után szállásadónk elvitt minket a református templomba, megmutatta, hogyan újították fel az eredetileg 13. században épült épületet. A templomkertben volt felállítva a legrégebbi harang. Elsétáltunk a temetőbe, ahol néhány kopjafát mutatott meg István bácsi.

 

   

 

 Rövid műsor keretében megkoszorúztuk Ady Endre emlékművét a Kalota partján az óvoda mellett. Rita néni segített a műsor összeállításában.

 

   

 

Kolozsváron töltöttük a nap további részét. Sárkányölő Szent György szobrához mentünk először, ami a Farkas utcai református templom előtt áll.

 

  Szent György lovasszobra

 

 Zita néni elmesélte a sárkányölés történetét is. Sétánk következő helyszíne a Szent Mihály Templom, előtte Mátyás király hatalmas szobrával.

 

  

 

Mátyás király szülőházát is felkerestük, a sétáló utcában, a kirakodó vásárban kürtős kalácsot vettünk. Hosszú lépcsősoron érkeztünk meg a Fellegvárhoz.

 

 

A Házsongárdi temetőben megkerestük Kós Károly és Apáczai Csere János síremlékét. Elhangzott Áprily Lajos verse is.

 

 

 

A nap utolsó állomása a Tordaszentlászlói Kalotaszegi Tájmúzeum. Boldizsár Imre bácsi kalauzolt minket. Megmutatta a megkövesedett kagylókat, Szent László pénzét. A múzeum gyűjti Kalotaszeg teljes tárgyi néprajzi anyagát.

 

   

 

Fáradtan, éhesen érkeztünk vissza a szálláshelyünkre. István bácsi nem hagyott minket pihenni. Csoportokban bemehettünk fafaragó műhelyébe és bemutatott néhány furcsa szerszámot. A legjobb azonban az volt, hogy mi is kipróbálhattuk ezt az ősi mesterséget.

 

 

A napnak még mindig nem volt vége. Vacsora után gyönyörű kalotaszegi ruhába érkezett meg a néptáncos pár. Viseletük bemutatása után néptánc bemutatót tartottak. Végül mi is körbe álltunk, s megpróbáltuk a lépéseket. A lányok csujjogattak, a fiúk a legényest járták.

 

 

  1. nap: 2012. november 11.

Nagyon korán keltünk, reggeliztünk, s elbúcsúztunk szállásadónktól.

Mérára igyekeztünk, a Tájházba.

 

 

 

 Elsétáltunk Kós Károly által tervezett Tejcsarnokig. A református templom harangja hívott minket 11 óra előtt a templomhoz. A falu idősebb asszonyai ma is népviseletben mentek az istentiszteletre.

 

    

 

Magyarvistán egy kőfaragó mesterhez látogattunk el. A fiúk szívesen kipróbálták ezt a mesterséget is. Egy rövid séta után megtaláltuk a már-már nevezetességnek számító kőházat is. A torony nélküli templom mellett fa harangláb állt. A templom egyik harangját Mátyás király adományozta a falunak.

 

      

 

Körösfőn a négy fiatornyos református templomtól nem messze megtaláltuk Vasvári Pál emlékművét. A kopjafát szállásadónk készítette. Elhelyeztük koszorúnkat. A kirakodóvásárban megtekinthettük Kalotaszeg népművészetének tárgyi jellegzetességeit.

 

 Vasvári emlékmű koszorúzása

 

Utolsó állomásunk, Élesd következett, az árvaház. Nem is tudtam elképzelni, hogy ez milyen lesz. Gyűjtöttünk játékokat, édességet, ruhát. Ahogy a busz megállt, máris jött elénk az igazgató asszony, a gyerekek… Fogták a kezünket, már nagyon vártak minket. Forró túrós batyu, barackos sütemény illata töltötte be az étkezőt. Csak néhány pillanat, s már valamennyien a gyerekek szobáiban játszottunk, beszélgettünk. Mindent meg kellett néznünk.

 

         

 

 

Haza indultunk.

 


K Ö Z Ö S S É G E K

HATÁRTALANUL! youtube csatorna


HATÁRTALANUL!
klub az iwiw-en

hatartalanul.eu/