Kedves Érdeklődő!

Iskolánkban két első osztályt tervezünk indítani. Az „a” osztály rajz irányultságú, a „b” osztály sport irányultságú. Ez abban nyilvánul meg, hogy a rajz, illetve a testnevelés tantárgyat szakos tanár tanítja. Azok a gyerekek, akik kedvet kapnak további ismeretek megszerzéséhez, azok a délutáni foglalkozásokon ezt megtehetik.
Az osztály irányultsága nem zárja ki, hogy bármelyik délutáni képzésen részt vegyen a tanulónk.
Ilyenek:

  • Rajz
  • Labdajátékok
  • Angol, vagy német nyelv (indulási feltétel: legalább 5 jelentkező) Ők 4. osztálytól emelt szinten folytatják a nyelvtanulást.

Iskolánkban délelőtt folyik az oktatás, délután hagyományos napközi foglalkozás van.

Iskolánk együttműködési szerződést kötött a Testnevelési Egyetem kézilabda szakosztályával. Ennek értelmében szakedzőkkel kézilabda oktatást folytatnak délutáni időben. Gyerekeink az egyetem leigazolt játékosai lesznek, s biztosítják nekik a felszerelést, a versenyeztetést, valamint a továbbhaladást is – természetesen a szülőkkel egyeztetve.

Ennek havi 3000 Ft a tagdíja.

Osztálytanítók, akik tervezetten 4 évig viszik az osztályokat:

  • 1.a Kovácsné Szentiványi Andrea
  • 1.b Batáné Lipták Brigitta

Kovácsné Szentiványi Andrea

Kovácsné Szentiványi Andrea vagyok, Rákoskerten élek férjemmel és három gyermekemmel. Családommal a Rákoscsabai Református Gyülekezetbe járunk, a gyermekek közötti szolgálatban veszek részt.

A Budapesti Tanítóképző Főiskola tanítói szakán végeztem 1992-ben, majd hittanoktatói képesítést szereztem a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Főiskolai Karán 1998-ban. 2011-ben diplomáztam az ELTE fejlesztőpedagógus képzésén, ahol 2016-ban szakvizsgáztam.

Tanítói diplomám megszerzése óta dolgozom a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban, ahol először tanítói, jelenleg fejlesztőpedagógusi munkakört töltök be. Tanítói pályám elején Isten ezzel az Igével biztatott:

„Úgy tanítja őket, mint akinek hatalma van.”(Mt.7,29)

Azóta is a Bibliát tartom vezérfonalamnak, Isten vezetése alapján igyekszem élni.

Az alsó tagozat legfontosabb feladatának tartom a helyes tanulási szokások, a biztos olvasási, írási, számolási készségek, valamint a rendszeres testmozgás jelentőségének kialakítását, az érzelmi intelligencia fejlesztését. Mindezt játékosan, élményekben gazdagon próbálom megvalósítani, figyelembe véve a gyermekek képességeit. Fontosnak tartom, hogy tanítványaim szívesen, jókedvűen járjanak iskolába.

Szeretettel várom azokat a családokat, akiknek lényeges szempont, hogy gyermekük keresztény légkörben, elfogadó, nyugodt közegben nevelkedjen.


Batáné Lipták Brigitta

  „Mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok – így szól az ÚR –; békességre és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek.”
Jer 29:11

 Batáné Lipták Brigitta vagyok, tanítónő. Férjemmel 3, immár felnőtt gyermekünk van, 12 éve élünk Ecseren.

1989-ben szereztem tanítói diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. Gyermekeim születése előtt napközis nevelő voltam, az azóta eltelt 20 évben pedig osztálytanító vagyok.  Jelenleg      4. osztályosokat tanítok.
Az elmúlt évek során végzett továbbképzéseim közül a Nild- és a Sindelár tanulásterápiák elsajátítását tartom a munkámmal kapcsolatban a leghasznosabbnak.

  Örülök, hogy szeptembertől, a Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskolában  foglalkozhatom az 1. osztályos csemetékkel.

        Hiszem, hogy a mai
zűrzavaros világban
" senki más alapot nem vethet a
meglévőn kívül, amely
Jézus Krisztus." I.Kor.3.11

      És a „módszer”, amellyel
ezt elérhetjük az, hogy :

„A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, megértjük minden szentekkel egybe,
mi a szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága az
         Isten jóvoltának”   Ef 3:18


A fenti igék bizonyosságában formál engem az Úr napról, napra és hiszem, hogy akikkel a következő tanévben akár szülőként, akár gyermekként, akár munkatársként egy felé visz az utunk, az nem véletlenül lesz, hanem Isten tervében.

„ És egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jól legyen dolguk nekik és fiaiknak őutánuk.” Jer. 32:39

„És örvendezem, ha jót cselekedhetem velük, teljes szívemmel és teljes lelkemmel, és bizonyosan beültetem őket ebbe a földbe.  Jer. 32:41


„Nem titkoljuk fiaink elől, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az ÚR dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. „ Zsolt. 78:4

 


Csengetési rend
1. óra 8:00-8:45
2. óra 9:00-9:45
3. óra 10:00-10:45
4. óra 11:00-11:45
5. óra 11:55-12:40
6. óra 12:50-13:35
7. óra 13:40-14:25Tisztelt Szülők!

A Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy adójuk 1%-val támogatták alapítványunkat! Támogatásukat továbbra szívesen fogadjuk:

Rákoscsabai Gyermek Alapítvány

1171 Bp., Szánthó Géza u. 60.

Adószám: 18154506-1-42

Bankszámlaszám: 11717009-20060628

Köszönettel: Polohányi Mihályné

Kuratórium elnöke

 
 
 

Utolsó frissítés: 2018-03-06