Teljesítmény motivációs pályázat 2009

Bővebb információ...

 

Utolsó frissítés:

2017-03-27Iskolaajánló

A Budapest – Rákoscsabai Református Gyülekezet 6  éve vette át fenntartóként az intézményt.

 

Öt éve indult az első református osztály, mely ettől a tanévtől lépte át a felső évfolyam határát.

 

Ezekbe az osztályokba felekezeti különbség nélkül veszünk fel tanulókat, vagy akkor is, ha még „távol állnak” Istentől, de alapkövetelmény az iskola keresztyén értékrendjének elfogadása, azok tiszteletben tartása.

 

Nagy értéknek tartjuk, hogy kis iskola lévén osztálylétszámaink nem magasak, így a kiemelkedő tehetségek gondozása mellett arra is jut kellő idő, hogy a lassabban vagy nehezebben haladókat is segítsük. Minden pedagógus rendelkezik tehetséggondozó felzárkóztató órákkal. Négy saját fejlesztő pedagógusunk mellett három „utazó” fejlesztő pedagógus is segíti munkánkat. Szinte mindenki ismer mindenkit, diák és pedagógus és folyamatosan igyekszünk támogatni egymás munkáját, orvosolni az esetleges gondokat.

 

Házirendünk bár szigorú, de értelmes renden alapul. és egyre kevesebb hiányossággal be is tudjuk tartatni.

 

Légkondicionált éttermünkben nagyon finom és a gyerekek jelentős része által is kedvelt ételeket adunk. Részt veszünk a gyümölcsprogramban.

 

A gyerekek biztonságát elektromos beléptető rendszer és kamerák védik.

Örökös Ökoiskola vagyunk, napelemes rendszer segít a takarékos gazdálkodásban.

 

A 2017/2018-as tanévben két első osztályt indítunk.

1.a Juhász Nyitó Zsuzsanna - rajz, képző- média irányultsággal

                   heti 3+2 óra rajz

1.b Bereczki Edith - testnevelés irányultsággal

                   heti 5 óra testnevelés

 

Nyelvet (angol, német) 4. osztálytól, informatikát 1. osztálytól alapozó szinttel kezdjük oktatni.

 

Hagyományaink: Családi Csendes napok, tanévnyitó-, hittantanévnyitó-, tanévzáró -, karácsonyi-, húsvéti ünnepi istentisztelet, erdei iskola, vagy egész napos közös iskolai kirándulás, húsvéti köszöntő műsor, idősek otthonaiban köszöntő műsorok, iskolai versenyek, pályázatok, advent, Kerületi KRESZ és kerékpáros verseny szervezése, papírgyűjtések, Jótékonysági koncert Hagyományőrző nap, Diáknap, Jókai nap, hittantábor, saját napközis tábor, szakkörök, kiállítások a gyerekek munkáiból.

Leendő első osztályos tanítóink

Bereczki Edith vagyok, jelenleg a 4.b osztályfőnöke. Pécelen élek, és harmadik éve tanítok ebben az iskolában.

1993-ban, Nagyváradon szereztem meg az óvónő-tanítónői képesítésemet, amit 2014-ben a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán a vizuális nevelés, műveltségi területtel egészítettem ki.

Berettyószéplakon kezdtem tanítói pályafutásomat, ahol tizenhét év alatt lehetőségem volt az 1-4 osztály minden évfolyamán tanítani.

Amikor még tilos volt Istenről beszélni, „veszélyes” volt keresztyénnek lenni, egy vágy fogalmazódott meg bennem. Ez három évvel ezelőtt vált valóra: egy keresztyén iskolában tanítani, beszélni és bemutatni Isten szeretetét.

Számomra a tanítás hivatás és szolgálat.

Célom, az ismeretek átadásán túl az, hogy a gyerekek szeretve, biztonságban, jól érezzék magukat az osztályteremben, iskolában. A kivédhetetlen kudarcélmények ellenére is értékesnek érezzék magukat, magabiztos, helyes önértékelésű gyerekek legyenek, gyerekekké váljanak.

A gyerekek minden életszakaszában központi szerepe van a játéknak. A tanulásban is, ezért fontosnak tartom, hogy a gyerekek az iskolában, a tanteremben is folytassák a játszást, játszva tanuljanak.

Az első osztályt mindig örömmel, izgalommal vártam. Ez most is így van.

Szeretettel várom a bátor kis elsősöket!

 

Juhász Nyitó Zsuzsanna vagyok a Rákoscsabai Református Gyülekezet tagja és a jelenlegi 4.a osztály tanítója.

2013-ban végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán tanító - református hittanoktató szakpárban. A főiskolai tanulmányok után 1 évre Belgium fővárosába költöztem, ahol a Magyar Protestáns Gyülekezet hittanoktatója voltam illetve kint élő magyar családok magántanuló gyermekeit készítettem fel a magyarországi osztályozóvizsgára. A szabadidőmben pedig gyermekfelügyelettel is foglalkoztam. Így volt lehetőségem különböző korosztályú gyermekekkel találkozni.

Az egy év letelte után visszatértem Magyarországra.

2014 nyarán Ágotai Ferenc igazgató úr felkért a szeptemberben 2.a osztályba lépő osztály vezetésére. A felkérésnek örömmel igent mondtam.

Az osztály vezetésével egy időben megkezdtem a tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán vallástanár szakos hallgatóként, illetve a gyakornoki programot.

A két éves gyakornoki program 2016 májusában lezáródott, amit sikeresen (91%) teljesítettem.

Pedagógiai munkám során legfontosabb feladatomnak tekintem a kisgyerekek bevezetését az iskolai életbe, a zökkenőmentes átmenet biztosítását az óvodából az iskolába.

Célom, hogy megteremtsem a derűs, szeretetteljes, keresztényi légkört. Mindezek mellett azt is fontosnak tartom, hogy játékos formában sajátítsák el az alapokat és a 4. évfolyam befejezése után a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek birtokában folytathassák tanulmányaikat.

Az olvasás-írás tanítás a hangoztató –elemző - összetevő módszeren alapszik, szótagolva tanítja olvasni a gyerekeket. Ezzel a módszerrel kívánom bevezetni a gyermekeket az olvasás- írás birodalmába.

A matematika tanítása az első négy évfolyamon alapozó jellegű, ezért a képességfejlesztésnek kiemelt szerepet szánok.

Fontosnak tartom, hogy a közismereti tantárgyakon felül a gyermekek a keresztény értékeket is elsajátítsák, és megismerjék az Ő Megváltójukat.

 

A lap tetejére