Teljesítmény motivációs pályázat 2009

Bővebb információ...

 

Utolsó frissítés:

2017-04-05

DOLGOZÓINK
PEDAGÓGUSAINK
 

tanított tárgyak osztályfőnök
Ágotai Ferenc igazgató magyar
Krett Tibor igazgatóhelyettes felső tagozat történelem, erkölcstan  
Balázs Ágnes
biológia-földrajz szakos tanár
biológia, földrajz, természetismeret
8.a
Bátor Katalin tanító tanító, napközis nevelő 1.a
Bereczki Edith tanító tanító 4.b
Berkiné Mayer Mária
tanító
tanító, fejlesztés
6.a
Bezák Tibor fizika szakos tanár fizika, rendszergazda, könyvtár  
Csorba Tamás
matematika-informatika szakos tanár
informatika, matematika
8.b
  Dér Enikő tanító napközi  
Fider Ilona magyar magyar 6.b
Juhász Nyitó Zsuzsa tanító, hitoktató tanító, hittan 4.a
Kántor Pál Zoltánné tanító, technika szakos tanár
technika  
  Kiss Rózsa tanító tanító, fejlesztés 3.b
Kiss Zoltán biológia-gyakorlati foglalkozás szakos tanár hon- és népismeret, napközi  
Kovács Zsuzsa történelem-angol szakos tanár történelem, angol, erkölcstan, napközi 7.a
Nagy Annamária matematika szakos tanár matematika  
Ormósné Miszlai Enikő tanító tanító 2.a
Paksa Ilona kémia szakos tanár kémia  
Papp Miklósné
fejlesztő pedagógus
fejlesztő órák, történelem

Polohányi Mihályné
tanító
tanító
3.a
Somogyiné Török Gabriella
angol szakos tanár
angol

Szekeres Andrásné német-történelem szakos tanár német, történelem 7.b
Széll György rajz szakos tanár rajz, média, napközi  

 

OKTATÁST SEGÍTŐ DOLGOZÓINK

Székessyné Varga Judit gazdasági vezető
Gyarmatiné Csopják Katalin iskolatitkár
   
Tavasz Kristóf református hitoktató
Tóth Katalin katolikus hitoktató
Zolnai Szilvia evangélikus hitoktató
   
Szegedi Anna logopédus
Feketéné Tabajdi Hanna mozgásterapeuta
Koruseczné Gere Annamária gyógypedagógus


TECHNIKAI DOLGOZÓINK

Oláh Ibolya konyhai dolgozó
Bejenaru Catrina konyhai dolgozó
   
Lajos Tibor gondnok
   
Horváth Csabáné takarító
Márkus Tiborné takarító
Póth Zsuzsa takarító